202201.17
0

SAMOSTALNO I ZAJEDNIČKO ZASTUPANJE

in Zakon

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, direktor društva ima ključnu ulogu u zastupanju društva prema trećim licima. Ovo zastupanje oblikuje se na osnovu osnivačkog akta, odluka skupštine društva i uputstava nadzornog odbora, naročito kada je upravljanje društvom organizovano na način da uključuje dvoje direktora.

Zajedničko zastupanje svih direktora

Prema opštem pravilu, svi direktori zastupaju društvo zajednički. Ovo znači da su svi direktori odgovorni za zastupanje društva i donošenje odluka u njegovo ime. Ovaj pristup obezbeđuje kolektivnu odgovornost direktora za poslovanje društva.

Mogućnost samostalnog zastupanja i supotpisa

Međutim, Zakon o privrednim društvima omogućava fleksibilnost u organizaciji zastupanja. Osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva može se propisati drugačiji model zastupanja. Na primer, može se odrediti da jedan direktor može samostalno zaključivati određene pravne poslove ili raspolagati imovinom društva velike vrednosti. Ovo se često postiže uz obavezan supotpis drugog direktora.

Supotpis kao ograničenje ovlašćenja zastupnika

Supotpis predstavlja specifičan način ograničenja ovlašćenja zastupnika. Odlukom skupštine ili osnivačkim aktom, određuje se da se određeni pravni poslovi mogu zaključivati ili da se imovina može raspolagati samo uz obavezno supotpisivanje drugog direktora. Ovo ograničenje se primenjuje kada su u pitanju pravni poslovi ili transakcije od posebnog značaja.

Regulisanje supotpisa prema zakonu

Važno je napomenuti da takvo ograničenje ovlašćenja direktora mora biti registrovano u skladu sa zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Ovo omogućava da se ograničenje supotpisa prepozna i primenjuje prema trećim licima u pravnoj praksi.