U vremenu kada je tržište preplavljeno ponudama za prodaju nekretnina, a potražnja za istima jednako velika, važno je da svi koji nameravaju da stiču određenu nepokretnost to učine na najsigurniji način. Komplikovane procedure, strah od višestruke prodaje stanova, nerešeni i često nerazumni imovinsko pravni odnosi samo su neka od pitanja koje muče potencijalne kupce. Ivanović Ristić Legal pruža pravne savete u oblasti prava nepokretnosti, postupku legalizacije i pravu građenja. Sledstveno tome, nudimo pravnu pomoć u postupcima pred katastrom, zemljišnim knjigama i u odnosu na poreski aspekt prilikom sticanja prava svojine. U tom smislu pružamo i usluge sačinjavanja kupoprodajnih ugovora, postupanje pred nadležnim javnim beležnikom, a sve u cilju nesmetane realizacije pravnog posla.