Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis, prvi i najvažniji korak jeste da znate sva prava i obaveze koje prate takvu odluku, a kako biste izbegli pogrešne korake koji bi kasnije mogli negativno da utiču na vaše poslovanje. Ivanović Ristić Legal svojim klijentima pruža mogućnost da se fokusiraju na svoj biznis, dok mi za njih u skladu sa poslovnim potrebama i mogućnostima prilagođavamo pravnu formu, delatnost, sačinjavamo dokumentaciju neophodnu za postupak osnivanja, sprovodimo postupak pred odabranom poslovnom bankom, sačinjavamo radno-pravnu dokumentaciju i pružamo svu neophodnu pravnu pomoć  u cilju operativnog funkcionisanja jedne kompanije. Takođe, kada su u pitanju statusne promene koje podrazumevaju pripajanje, spajanje, izdvajanje ili podelu, Ivanović Ristić Legal ima bogato iskustvo u ovoj oblasti, do najvišeg nivoa složenosti.