202310.02
0

UGOVARANJE KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE

in Zakon

Klauzula zabrane konkurencije postala je neizostavan deo ugovora o radu u današnjem vremenu. Gotovo svaki ugovor o radu u Srbiji uključuje ovu klauzulu, koja ima za cilj zaštitu inovativnih rešenja i poslovnih kontakata poslodavca u odnosu na zaposlene.

Zakon o radu i Zakon o zaštiti poslovne tajne

Zabrana konkurencije regulisana je članovima 161. i 162. Zakona o radu, dok je zaštita poslovne tajne posvećena posebnim zakonskim odredbama – Zakonu o zaštiti poslovne tajne.

Uslovi za utvrđivanje zabrane konkurencije

Član 161. Zakona o radu predviđa da zabrana konkurencije može da se utvrdi samo ako postoje određeni uslovi. Ti uslovi uključuju da zaposleni, tokom rada kod poslodavca, stekne nova, posebno važna tehnološka znanja, proširi krug poslovnih partnera ili dobije saznanje o važnim poslovnim informacijama i tajnama.

Pravo na naknadu štete

U slučaju kršenja ugovorne klauzule zabrane konkurencije, poslodavac ima pravo da od zaposlenog zahteva naknadu štete. Međutim, dokazivanje konkretne pretrpljene štete i njen iznos predstavlja izazov za poslodavca.

Zbog toga je često u ugovorima predviđena i ugovorna kazna za slučaj kršenja klauzule zabrane konkurencije. To znači da se aktivira ugovorna odredba o ugovornoj kazni, bez obzira na stvarnu štetu, i poslodavac može potraživati naknadu štete u visini ugovorene kazne.

Uslovi za zabranu konkurencije po prestanku radnog odnosa

Nakon prestanka radnog odnosa, poslodavac i zaposleni mogu dogovoriti uslove zabrane konkurencije u roku koji ne može biti duži od dve godine. U tom slučaju, poslodavac je obavezan isplatiti zaposlenom novčanu naknadu kao vid nadoknade štete koju zaposleni realno trpi jer ne može primeniti svoje veštine i obavljati određene poslove kod drugog poslodavca.

Aktiviranje klauzule zabrane konkurencije

Kada zaposleni prekrši klauzulu zabrane konkurencije, poslodavac je dužan da isplati ugovorenu naknadu. Ova obaveza dospeva danom prestanka radnog odnosa, kada se i klauzula zabrane konkurencije aktivira.

Teritorijalno važenje klauzule zabrane konkurencije

Osim vremenskog važenja klauzule zabrane konkurencije, njen opseg može se odrediti opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu, zavisno o vrsti posla na koji se zabrana odnosi (član 161. st. 3. Zakona).