Promene u društvenim odnosima koje su danas uslovljene izuzetno brzim tehnološkim razvojem stavljaju pravo pred mnogobrojne izazove u različitim oblastima te je danas pravna regulativa sve više usmerena ka tome da zaštiti pojedinca od nepoželjne obrade podataka,  odnosno da zaštiti interese pojedinaca koji su u vezi sa njegovim podacima. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti reformisao je standarde za obradu podataka o ličnosti te ova oblast kompanijama koje se suočavaju sa izazovima modernog poslovanja predstavlja opterećenje u pogledu usklađivanja sa zakonskim odredbama i izbegavanja značajnih novčanih kazni koje ovaj zakon predviđa. Ivanović Ristić Legal pruža pomoć u pogledu procedura za usaglašavanje sa propisima koji regulišu oblast zaštite podataka i privatnosti, izrade politika privatnosti i uslova korišćenja, analiza rizika kao i čuvanja i zaštite podataka o ličnosti.