MONITORING AND SUPERVISION IN THE WORKPLACE
202312.19
0

MONITORING AND SUPERVISION IN THE WORKPLACE

Human Resource Management: New Tools in Employee Surveillance Many employers, aiming to enhance efficiency, have started implementing new tools in human resource management, such as “employee surveillance systems.” These modern technologies allow employers to monitor employee behavior more closely. Common examples include tracking phone communications, email, social media activities, and the implementation of video surveillance….

PRAĆENJE I NADZOR NA RADNOM MESTU
202312.19
0

PRAĆENJE I NADZOR NA RADNOM MESTU

Upravljanje ljudskim resursima: Novi alati u sferi nadzora zaposlenihMnogi poslodavci su, u cilju unapređenja efikasnosti, počeli da primenjuju nove alate u sferi upravljanja ljudskim resursima, kao što su “sistemi nadzora zaposlenih”. Ove moderne tehnologije omogućavaju poslodavcima da detaljnije prate ponašanje zaposlenih. Naime, najčešći primeri uključuju praćenje telefonskih komunikacija, e-pošte, aktivnosti na društvenim mrežama, kao i…