202108.31
1

NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM SAČINJAVANJA NDA UGOVORA

by in Zakon

U jednom od naših ranijih tekstova bavili smo poslovnom tajnom, njenom zaštitom kao i odgovornošću u slučaju njene povrede. Naredne redove ovog teksta posvetićemo ugovorima o poverljivosti (tzv. NDA ugovorima) odnosno greškama koje najčešće uočavamo u radu sa klijentima, naročito iz IT sektora, prilikom njihovog sačinjavanja. Složićemo se da je najlakše uzeti model ugovora o…

202108.20
1

Obaveza poslodavca na isplatu otpremnine zaposlenom

by in Zakon

Zakon o radu posvetio je 158. i 159. član institutu otpremnine kao vrlo značajnoj temi u pogledu koje se javljaju mnogobrojna pitanja i dileme. Naime, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je višak isplati otpremninu. Ovde treba obratiti pažnju na navedeni rok za isplatu otremnine, a to je momenat pre…

202108.04
1

Šta je SLA  (Service Level Agreement) ?

by in Zakon

Service Level Agreement (SLA) je ugovor između naručioca i isporučioca usluge kojim se precizira kakvu vrstu podrške za pružanje usluge je isporučilac usluge dužan da pruži. Kao što i sam njegov naziv govori, u pitanju je nivo usluge. Ovim ugovorom naručilac usluge obezbeđuje da će imati mogućnost održavanja sistema kao i mogućnost dodatnog razvijanja već…