Dobra strategija upravljanja ljudskim resursima, adekvatni ugovori i interna pravila, samo su neki od preduslova za uspešno poslovanje. Ivanović Ristić Legal svojim klijentima pruža svu potrebnu pravnu pomoć iz oblasti radnog prava kao što su izrada svih vrsta ugovora, organizacija i unutrašnje procedure kod poslodavca, zaspošljavanje stranih državljana, sprovođenje procedure raskida radnog odnosa, zastupanje klijenata u radnim sporovima pred nadležnim sudovima i sl. Posebno se osvrćemo na temu koja u poslednje vreme privlači naročitu pažnju, a odnosi se na tzv. mobing odnosno zlostavljanje na radu. Ovo sve prisutnije ponašanje bitno je blagovremeno prepoznati (ponašanje koje definiše mobing, ko su moberi, koji su uzroci i posledice)i primeniti adekvatnu pravnu zaštitu posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da je sudska praksa prilično siromašna u ovoj oblasti. Ova tema jednako je bitna kako za poslodavce koji žele da zaštite svoje zaposlene kako bi održali dobro okruženje i timski duh, tako i za zaposlene koji su žrtve ovakvog ponašanja.