202112.09
0

NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

in Zakon

Prema članu 33. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, postoji mogućnost da se registracija privrednog društva proglasi ništavom u određenim situacijama. Ovo omogućava pojedincima s pravnim interesom da pokrenu postupak za utvrđenje ništavosti registracije.

Situacije u kojima može doći do ništavosti registracije obuhvataju:

  1. Kada se u prijavi za registraciju navode neistiniti podaci.
  2. Ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim činjenicama.
  3. U slučaju postojanja drugih razloga predviđenih zakonom.

Zakon propisuje kratke rokove za podnošenje tužbe za utvrđenje ništavosti registracije. Tužbu je potrebno podneti u roku od 30 dana od dana saznanja tužioca za razlog ništavosti (subjektivni rok) ili najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije (objektivni rok).

Važnost beleženja spora u registru

Kada tužba za utvrđenje ništavosti registracije bude podneta, registrator će zabeležiti postojanje spora u registru. Ovo obaveštava treća lica o spornom statusu društva, čime se štite njihovi interesi u pravnom prometu.

Nakon pravosnažne presude kojom se utvrdi ništavost registracije osnivanja privrednog društva, sud će u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude dostaviti registru podatke o ništavosti registracije i pokrenuti postupak prinudne likvidacije društva.

Važno je napomenuti da se u slučajevima u kojima su statusnopravni ugovori već sprovedeni putem registracije, pozivanje na odredbe Zakona o obligacionim odnosima nije adekvatan put za utvrđenje ništavosti ugovora. Umesto toga, treba tražiti utvrđenje ništavosti registracije osnivanja privrednog društva.