Detalji 

 

Telefon: 063555316

 

Diplomirani ekonomista sa znanjem računovodstva i poreskog savetovanja. Poreskim savetovanjem bavi se od juna 2018. godine, naročito specijalizovana za:

- Priprema finansijskih izveštaja;
- Koordinacija izveštaja o odstupanjima u odnosu na budžet;
- Izveštavanje o ključnim indikatorima performasi (KPI) i ad hoc - izveštavanja;
- Analiza profitabilnosti projekata;
- Finansijska kontrola svih ugovora i poslova koji se ugovaraju;
- Provera usklađenosti sa zakonskim okvirom i standardima;
- Kontrola obračuna zarada;
- Poresko savetovanje;
- Administrativno finansijski poslovi;
- Vođenje knjiga u skladu sa računovodstvenim propisima;
- Kontrola dokumentacije i knjiženje poslovnih promena kroz finansijsko i robno računovodstvo;
- Izvršenje naloga za elektronsko plaćanje, administrativne i druge aktivnosti;
- Komunikacija sa klijentima, Agencijom za poslovne registre i Poreskom upravom;


Govori engleski jezik.