Detalji


 


 

Telefon: 0652020607


 


Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od marta 2016. godine, naročito specijalizovana za:

- Korporativno zastupanje i savetovanje;
- M&A transakcije;
- analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava;
- sprovođenje statusnih promena;
- pravo intelektualne svojine;
- imovinsko pravo;
- porodično pravo;
- Zastupanje interesa klijenata u privrednim i radnim sporovima;

Govori engleski jezik, služi se španskim jezikom.