202012.30
0

Usvojen zakon o digitalnoj imovini

in Zakon

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o digitalnoj imovini („Službeni glasnik RS“, br. 153/2020) (u daljem tekstu: „Zakon“).

Digitalna imovina,  odnosno virtuelna imovina, označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi i koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja, pri čemu digitalna imovina ne uključuje digitalne zapise valuta koje su zakonsko sredstvo plaćanja i drugu finansijsku imovinu koja je uređena drugim zakonima, osim kada je drugačije uređeno Zakonom.

Virtuelna imovina ima dva oblika: (1) Virtuelnu valutu (engl. Cryptocurrency) reč je o vrsti digitalne imovine koju nije izdala centralna banka i za čiju vrednost ne garantuju ni centralna banka niti drugi organi javne vlasti. Dakle, virtuelna valuta nema pravni status državnog novca i ne veže se nužno za zakonsko sredstvo plaćanja. Međutim, virtuelnu valutu fizička i pravna lica prihvataju u praksi kao sredstvo razmene, jer ona svoju cenu formira na osnovu ponude i potražnje, te se njome može elektronski raspolagati i moguće ju je elektronski čuvati; (2) Digitalni token (engl. Digital token, crypto token), označen je kao bilo koje nematerijalno imovinsko pravo koje u digitalnoj formi predstavlja jedno ili više drugih imovinskih prava, što može uključivati i pravo korisnika digitalnog tokena da mu budu pružene određene usluge.

Zakon determiniše i druge ključne pojmove radi njegove adekvatne primene i razumevanja celokupne materije. Takođe, isti uređuje i emisiju digitalne imovine odnosno propisuje ko i pod kojim uslovima istu može izdavati.

Zakon je stupio na snagu dana 29.12.2020.godine, ali će se primenjivati po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu odnosno od 29.6.2021. godine. Budući da je reč o novoj materiji koja ranije nije bila predmet regulacije, potrebno je upoznavanje sa zakonskim odredbama ali i donošenje adekvatnih podzakonskih akata.