202106.22
0

Elektronsko potpisivanje dokumenata

in Zakon

Savremeno doba rapidno doprinosi tome da su poslovni pratneri u međunarodnim transakcijama često prinuđeni da zaključuju poslove na daljinu, upravo zbog toga potpisivanje dokumenata elektronskim potpisom iz dana u dan postaje sve češći način ugovaranja saradnje.

Iako postoji svest o tome da je elektronsko potpisivanje dokumenata jednostavnije i efikasnije, još uvek se pribegava svojeručnom potpisivanju dokumenata, njihovim slanjem kurirskom službom drugoj ugovornoj strani kada je to neophodno i slično, jer se smatra da je ovaj način sigurniji.

Međutim, poverljivost sadržine dokumenata je na najvišem nivou upravo onda kada se njegovo potpisivanje vrši elektronskim postpisom. Tačan datum prijema, potpisa i slanja, vidljiv je u elektronskom dokumentu koji je potpisan. Sa druge strane, kod svojeručnog potpisivanja gotovo uvek je neophodno prisustvo ugovornih strana u istoj prostoriji a kada tako nešto nije moguće, dokumentacija se šalje posredstvom kurirskih službi gde uvek postoji bojazan kako od kašnjenja tako i od gubitka pošiljki a što na kocku stavlja samu poverljivost dokumenta.

Ono što je bitno naglasiti jeste da ne mogu baš svi ugovori biti zaključeni koristeći se elektronskim potpisom – Zakoni u Srbiji predviđaju posebnu formu odnosno obaveznu potvrdu (solemnizaciju) od strane javnog beležnika za ugovore o prometu nepokretnosti. Overa potpisa zahteva se na primer kod ugovora o prenosu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, dakle, ovi ugovori se ne mogu zaključiti uz pomoć elektronskog potpisa. Većina komercijalnih ugovora, ugovori iz oblasti IT sektora kao što su ugovori o poverljivosti, mahom se zaključuju na ovaj način.

Kada je u pitanju pribavljanje elektronskog potpisa, sertifikaciona tela u Srbiji su ovu proceduru značajno unapredila (PKS, Halcom) pa se tako zahtev za izdavanje elektronskog potpisa kao i propratna dokumentacija podnosi online. U PKS-u, zahtev je moguće podneti i preko punomoćnika.

Trebalo bi napomenuti da su razvijanjem prakse korišćenja elektronskog potpisa postale dostupne različite aplikacije i platforme koje omogućuju zaključivanje ugovora u elektronskoj formi. Svakako, pre nego što odlučite da upotrebite neku od ovih aplikacija, proverite da li je ista bezbedna za upotrebu i da li će poverljivost vaših podataka biti sačuvana.