DA LI POSLODAVAC U SRBIJI MOŽE DA PONUDI STRANCU UGOVOR O NA NEODREĐENO VREME?

Odgovor je NE.

Odredbama člana 37 Zakona o radu propisano je da „Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.”

Stav 4. tačka 3. istog člana predviđa da poslodavac može da zaključi ugovor o radu sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola.

Dakle, imajući u vidu da je uslov za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima postojanje dozvole za rad te da je trajanje takvog radnog odnosa ograničeno do njnog isteka roka,   poslodavac sa zaposlenim koji je strani državljanin može da  zaključi ili novi ugovor o radu ili da mu aneksira postojeći ugovor o radu na određeno vreme svaki put kada mu se produži radna dozvola.

ŠTA JE TEST TRŽIŠTA RADA?

Kada poslodavac želi da primi u radni odnos stranog državljanina, neophodno je da pre toga prođe kroz test tržišta rada kroz koji bi se utvrdilo da li među licima koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje postoji odgovarajući kandidat za određenu radnu poziciju. Ukoliko takvo lice postoji, njemu se daje prednost u odnosu na stranog državljanina.

Ukoliko, pak, poslodavac smatra da strani državljanin ipak ima bolje kvalifikacije u odnosu na lice sa evidencije, pisanim putem će to i obrazložiti i ukazati zbog čega smatra da to lice ne ispunjava uslove za rad kod njega.

Više o postupku pribavljanja radne dozvole pročitajte u jednom od naših narednih tekstova.

202106.22
0

Elektronsko potpisivanje dokumenata

by in Zakon

Savremeno doba rapidno doprinosi tome da su poslovni pratneri u međunarodnim transakcijama često prinuđeni da zaključuju poslove na daljinu, upravo zbog toga potpisivanje dokumenata elektronskim potpisom iz dana u dan postaje sve češći način ugovaranja saradnje. Iako postoji svest o tome da je elektronsko potpisivanje dokumenata jednostavnije i efikasnije, još uvek se pribegava svojeručnom potpisivanju…

202106.10
1

Novi zakon o zaštiti poslovne tajne

by in Zakon

U jednom od ranije objavljenih tekstova, između ostalog, pisali smo o tome koje su to sve informacije koje se štite kao poslovna tajna u smislu Zakona o zaštiti poslovne tajne („Sl. glasnik RS”, broj 72/11) kao i o tome na koji način se zaštiti u slučaju njene povrede. Dana 27.5.2021. godine, Narodna skupština RS usvojila…

202105.28
0

GRAPHIC DESIGN PROTECTION

by in Law

How much do we really know about the topic of graphic design protection and what rights do designers have in relation to the product they create? Is this right prone to abuse and is it possible to protect it at all? The concept of design is certainly wide and includes various areas such as industrial,…

202105.25
0

ZAŠTITA GRAFIČKOG DIZAJNA

by in Zakon

Koliko zaista znamo o temi zaštite grafičkog dizajna i koja prava imaju dizajneri u odnosu na proizvod koji kreiraju? Da li je ovo pravo sklono zloupotrebama i da li ga je uopšte moguće zaštiti? Pojam dizajna svakako je širok i podrazumeva različite oblasti kao što su industrijski, grafički, dizajn mašina, enetrijera, nameštaja i mnogih drugih,…

202105.19
0

Pravna zaštita u slučaju izbegavanja plaćanja alimentacije

by in Zakon

Porodični zakon Srbije propisuje dužnost za roditelje da izdržavaju svoju decu. U situaciji kada roditelji nemaju zajedničko starateljstvo nad detetom odnosno kada je dete povereno drugom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava, drugi roditelj ima obavezu da svakog meseca plaća iznos koji je određen sudskom presudom. Shodno članu 154.st. 1. Porodičnog zakona maloletno dete (poverilac…

202103.15
2

POSLOVNA TAJNA I NDA UGOVORI (Non – Disclosure Agreement)

by in Zakon

Šta je poslovna tajna? Osnovni zakon koji reguliše poslovnu tajnu jeste Zakon o zaštiti poslovne tajne (dalje: „Zakon“). Zakonom se uređuje pravna zaštita poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije. Inforamcije koje se štite kao poslovna tajna Zakon detrminiše naročito kao finansijske, ekonomske, poslovne, naučne, tehničke, tehnološke, proizvodne podatke, studije, testove, rezultate istraživanja, uključujući i…

202012.30
0

Digital property law adopted

by in Law

The National Assembly of the Republic of Serbia adopted the Law on Digital Property (“Official Gazette of the RS”, No. 153/2020) (hereinafter: the “Law”). Digital assets, ie virtual assets, means a digital record of value that can be digitally bought, sold, exchanged or transferred and that can be used as a medium of exchange or…

202012.30
0

Usvojen zakon o digitalnoj imovini

by in Zakon

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o digitalnoj imovini („Službeni glasnik RS“, br. 153/2020) (u daljem tekstu: „Zakon“). Digitalna imovina,  odnosno virtuelna imovina, označava digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi i koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja, pri čemu digitalna imovina ne uključuje…